Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SARS-COV2

Ημερομηνία: 26/10/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ., για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SARS-COV2 στους απασχολούμενους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SARS-COV2 παρακαλώ πατήστε εδώ .