Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Προς ένα όραμα για το 2030 για το μέλλον των πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Ημερομηνία: 22/10/2020

Στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European research area, ERA), η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει, με γνώμονα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ένα στρατηγικό όραμα για το 2030 σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων στην Ευρώπη πάνω στην έρευνα και την καινοτομία. Αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία του πανεπιστημιακού τοπίου της Ευρώπης, η μελέτη εξετάζει το βαθμό στον οποίο – και πώς – οι συνεχόμενοι μετασχηματισμοί των πανεπιστημίων θα μπορούσαν να υποστηριχθούν καλύτερα μέσω της στήριξης της ΕΕ (π.χ. αλλαγές πολιτικής, χρηματοδότηση, νομικοί μηχανισμοί).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στρατηγικό Όραμα 2030 (Vision 2030 ) για το μέλλον των πανεπιστημίων της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία, κάντε κλικ εδώ.