Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 20/10/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων η διαδικτυακή πύλη θα ανοίξει για υποβολές στις 15:00 και όχι στις 12:00 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Συνημμένα