Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»: Προσωρινή κατάταξη για Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Ημερομηνία: 19/10/2020

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των προτάσεων.