Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της Θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Θέματα Έρευνας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 13/10/2020

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή αρμόδιου για θέματα Έρευνας.

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή παρακαλώ πατήστε εδώ