Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαδικτυακή εκδήλωση: Green Deal: Greece-Israel Matchmaking Event Advancing sustainable partnerships, 13 Οκτωβρίου

Ημερομηνία: 02/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τον οργανισμό Israel Innovation

Authority, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στο Ισραήλ, συνδιοργανώνουν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης με τίτλο: “Green Deal: Greece-Israel Matchmaking Event Advancing sustainable partnerships” (link).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “European Green Deal”.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://green-deal-greece-israel-matchmaking.b2match.io/ .

Η εγγραφή είναι δωρεάν και η προθεσμία είναι στις 9 Οκτωβρίου. Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.