Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης Green Deal στις 7 Οκτωβρίου

Ημερομηνία: 01/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης “Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal” (link) .

Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω των δράσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η ευρωπαϊκή προκήρυξη Green Deal στοχεύει – μέσω της έρευνας και της καινοτομίας – σε μία δίκαιη, βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη μετάβαση για όλους τους πολίτες. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αφορά σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία των πολιτών και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους, η προκήρυξη Green Deal χρηματοδοτεί υποστηρικτικές δράσεις για τον πειραματισμό και την προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιείται στο παρακάτω link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TWwTuNl1QoGHY-0OHIMlcg

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ