Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Πραγματοποιήθηκε η 10η Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Κύρια Θέματα η Εκλογή Νέου Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου και η Πορεία του Ιδρύματος

Ημερομηνία: 05/06/2020

 

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 10η ΓΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) με την συμμετοχή εκπροσώπων από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος και μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ) του Ιδρύματος, ο Διευθυντής και η Αναπλ. Διευθύντρια καθώς και η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο ΕΣ του Ιδρύματος.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση ήταν η έγκριση της επιλογής του νέου μέλους του ΕΣ για την περιοχή των Επιστημών Ζωής (Ιατρικής και επιστημών Υγείας), Ομ. Καθηγ. Χαράλαμπου Σαββάκη, την οποία τα μέλη της ΓΣ ενέκριναν ομόφωνα, καθώς και η πορεία του Ιδρύματος.

Τα μέλη της ΓΣ συζήτησαν εκτενώς την πορεία του Ιδρύματος, έθεσαν επι τάπητος θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των προτάσεων και αντάλλαξαν απόψεις με τα μέλη του ΕΣ, πραγματοποιώντας έναν ιδιαίτερα γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο.

Επίσης, τα μέλη της ΓΣ αποφάσισαν ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΓΣ Καθηγ. Κωνσταντίνου Χαριτίδη, να προτείνουν προς το ΕΣ του Ιδρύματος την θέσπιση βραβείου «Διακεκριμένου Ερευνητή/τριας» στην Μνήμη του εκλιπόντος μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος και επικεφαλής της μονάδας υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕRC), Δρ. Θεόδωρου Παπάζογλου.

  • Σύντομο βιογραφικό του Ομ. Καθηγ. Χαράλαμπου Σαββάκη εδώ