Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εμβληματική Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»