Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 84η ΔΕΘ 2019: Στο επίκεντρο της παρουσίας του η νέα γενιά των Ελλήνων Επιστημόνων, 7 έως 15 Σεπτεμβρίου | Περίπτερο 13, Stand 31

Ημερομηνία: 11/10/2019

Πόλο έλξης για τους επισκέπτες της φετινής 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η παρουσία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας, έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 139.110.000 ευρώ σε μόλις έξι δράσεις του που αφορούν σε Υποψηφίους/ες Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικούς/ες Ερευνητές/τριες, Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες, Ερευνητικό Εξοπλισμό Μεγάλης Αξίας καθώς και σε εμβληματικές δράσεις όπως αυτή σχετικά με τα «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. φιλοξενήθηκε στο Περίπτερο 13 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Stand 31, από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Βασικός στόχος της παρουσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας  ήταν να ενημερωθεί το κοινό για τη δυναμική, τον ρόλο, τον στόχο και την αποστολή του Ιδρύματος ως βασικού πυλώνα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα αλλά και ως καταλύτη στην αναχαίτιση του φαινομένου εκροής Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που βρίσκονται σε στάδιο χρηματοδότησης, των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και των δράσεων που αναμένεται να προκηρυχθούν εντός των επόμενων ετών. Παράλληλα αναδείχθηκε ο θετικός αντίκτυπος των δύο πρώτων δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στο φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης και της εκροής Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό προβάλλοντας τη σημαντική συμβολή του Ιδρύματος στην υποστήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της παρουσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019 βρισκόταν η νέα γενιά των Ελλήνων Επιστημόνων που με τις υψηλής ποιότητας προτάσεις τους πέτυχαν ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου τους σημαντική  χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», δράση που υλοποιείται με την υποστήριξη της ΓΓΕΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, το κοινό της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την παρουσίαση τριών (3) ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ειδικότερα τα ερευνητικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν είναι:

  • HYFRESMO: “Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: Αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας”, Επιστημονική Περιοχή: Κοινωνικές Επιστήμες, Παρουσίαση: Άννα Αποστολίδου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη της Ομάδας Έργου, Ήβη Δασκαλάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Μέλος της Ομάδας Έργου. (απο αριστερά βλ. φωτογραφία 4)
  • GRAFEL: “Σχεδιάζοντας εύκαμπτα νανοϋλικά με βάση το υποστυλωμένο γραφένιο με ρυθμιζόμενες ηλεκτρονικές ιδιότητες για ηλεκτρονικές διατάξεις”, Επιστημονική Περιοχή: Φυσικές Επιστήμες, Παρουσίαση: Εμμανουήλ Κλώντζας, Ερευνητής, Μέλος της Ομάδας έργου. (απο αριστερά βλ. φωτογραφία 5)
  • ReWardCHEM: “Αειφόρος μετατροπή αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων προς παραγωγή χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας”, Επιστημονική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Παρουσίαση: Χρυσούλα Μιχαήλωφ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου. (απο αριστερά βλ. φωτογραφία 3)

Τα ερευνητικά έργα «HYFRESMO» και «GRAFEL» παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο: «Το αποτύπωμα της Έρευνας στην Κοινωνία και την Οικονομία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.30-17.30 στον χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περίπτερο 13, Stand 31.

Ειδικότερα το ερευνητικό έργο «ReWardCHEM» παρουσιάστηκε στο «4th Global Agripreneurs Summit» που θα πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.25 – 14.05 στο Περίπτερο 6 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Ελλάδα (Digital Greece)» .

Ολοκληρώνοντας την ενεργό παρουσία του στην 84η ΔΕΘ, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Νέες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το επόμενο και τελευταίο Σάββατο της ΔΕΘ, 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:15 – 20:15 στο Περίπτερο 14, ACADEMIA. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου, στέλεχος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο «Στήριξη της έρευνας με συνέχεια και συνέπεια: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019».

Δείτε εδώ την παρουσίαση της δραστηριότητας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης