Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Workshop και Bootcamp με τίτλο: “TECC Technology. Entrepreneurship & Commercialization. Cloud for Innovation”, 26-28 Ιουνίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: 17/05/2019

Το Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το TEXAS A&M Engineering Experiment Station (TEES) διοργανώνουν τριήμερο Workshop και Bootcamp με τίτλο: “TECC Technology. Entrepreneurship & Commercialization. Cloud for Innovation”, 26-28 Ιουνίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.

Το Workshop – Bootcamp διοργανώνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος  Έρευνας και Καινοτομίας, και των: Alexander Innovation Zone S.A, OK!Thess, i4G, A.U.Th. Research Committee

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το workshop και το κόστος συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε http://tecc.web.auth.gr/