Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ημερομηνία: 12/09/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Με απόφαση της 25ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Ξενοφώντα Βερύκιου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Προέδρου και της  κας Ξένιας Χρυσοχόου, Καθηγήτριας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το υπόλοιπο της θητείας τους.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς κύρους αποτελώντας τον σχεδιαστικό και αποφασιστικό βραχίονα του Ιδρύματος. Τα θεμέλια και η λειτουργία του, βασισμένα σε δημοκρατικές και ανοικτές διαδικασίες διασφαλίζουν την αδιάβλητη και αξιοκρατική λειτουργία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η ίδια η λειτουργία του ως όργανο Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί μία ριζοσπαστική προσέγγιση στη διαμόρφωση του ερευνητικού τοπίου της χώρας καθώς αυτό πλέον καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα «κάτω», από την ίδια την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα καθιστώντας το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έναν από τους βασικότερους πυλώνες στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα.

O Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης δήλωσε:

«Η εκλογή του Ξενοφώντα Βερύκιου στη θέση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Ξένιας Χρυσοχόου στη θέση της Αντιπροέδρου, αποτελεί εχέγγυο ώστε το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. να οικοδομηθεί ως ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό Ίδρυμα για την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας στη χώρα. Ευελπιστούμε ότι ο στόχος που είχε τεθεί από τη δημιουργία του για την καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας και την αναμόρφωση του ακαδημαϊκού/ερευνητικού τοπίου με όρους συνέπειας, συνέχειας, εμπιστοσύνης και διαφάνειας θα επιτευχθεί. Η πρόκληση είναι μεγάλη και η ποιότητα των ατόμων που ηγούνται σ’ αυτόν τον πρωτόγνωρο για τη χώρα θεσμό είναι καίριας σημασίας».

Μετά την εκλογή του ο νέος Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγητής
κ. Ξενοφώντας Βερύκιος δήλωσε σχετικά: «Στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα τη στήριξη της έρευνας και την ενίσχυση της καινοτομίας με στόχο τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η στήριξη των Ελλήνων Επιστημόνων βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων του Ιδρύματος, ενώ η ανάπτυξη εμβληματικών πρωτοβουλιών διασύνδεσης της Επιστήμης με την Κοινωνία λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Η υλοποίηση των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. όπως περιγράφονται στον

Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του για το 2018

βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν το σύνολο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (Υποψηφίους Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και Μέλη ΔΕΠ).

Η νέα Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Καθηγήτρια κα Ξένια Χρυσοχόου υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδότησης των κοινωνικών επιστημών μέσα από τις δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ιδιαίτερα  σε  περιόδους  οικονομικής  και  κοινωνικής  κρίσης, με στόχο τη δημιουργία ενός επαρκούς  επιστημονικού  υποβάθρου  και  εξειδικευμένης  γνώσης  σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Η κα Χρυσοχόου μεταξύ άλλων επεσήμανε τη σημασία χρηματοδότησης της συμμετοχής της χώρας στο European Social Survey και στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή ESSERIC μέσω δράσεων που θα προκηρυχθούν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ειδικότερα η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Υποδομών (ESFRI) προσφέρει στη χώρα τη δυνατότητα τεκμηρίωσης με τις υψηλότερες επιστημονικές προδιαγραφές των αλλαγών στην ελληνική κοινωνία.

Στην 25η συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος, η δημιουργία και ανάπτυξη Κόμβων Καινοτομίας με τη συνεργασία Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελεί η μεταφορά γνώσης και ερευνητικής πρακτικής από τα Ερευνητικά Κέντρα προς τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία με τη συμμετοχή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την εμπλοκή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων επιχειρηματικότητας.

 

Επισυνάπτονται τα βιογραφικά του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Συνημμένα