Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 10/07/2018

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» παρατίθεται επικαιροποιημένος Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων. Παρακαλούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε σχετικά.

Συνημμένα