Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΘΜΟ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ημερομηνία: 05/07/2018

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ, προκειμένου να ρυθμίσει την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, το οποίο δεν φέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό επίδοσης, με την με Α.Π. 2354/03.07.2018 αποφάσισε το εξής:

“Σε περίπτωση που ο τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου δεν αναφέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό, το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ του/της ΥΔ και το εύρος της βαθμολογίας του επιστημονικού προφίλ του υποψηφίου διαμορφώνεται στις 15-45 μονάδες, με ανώτατη βαθμολογία όλων συνολικά των κριτηρίων τις 85 μονάδες. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει κατόπιν αναγωγής στην κλίμακα αξιολόγησης με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες.”