Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Ημερομηνία: 28/06/2018

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε διασύνδεση με το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (
ERC)

Ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη, 27 Ιουνίου
η Συνάντηση Εργασίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. –
ERC
στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

 

Ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 27 Ιουνίου η συνάντηση εργασίας με τίτλο: «Διάλογος Εργασίας για την Έρευνα & την Καινοτομία» μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών του European Research Council (ERC) και του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Κτίριο 8). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεσμών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με φορείς του εξωτερικού υψηλού κύρους με βασικό στόχο τη διασύνδεση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε διαχειριστικές & λειτουργικές διαδικασίες, που άπτονται ζητημάτων χρηματοδότησης, αξιολόγησης, διαχείρισης και υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Την ανοικτή συνεδρίαση χαιρέτισε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου η οποία υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της ΓΓΕΤ στην αποστολή και τον ρόλο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγητής κ. Χρήστος Ζερεφός αναφέρθηκε στη διοικητική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία που διέπει τη δομή διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και στο «bottom up» μοντέλο διοίκησης που διέπει τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος λόγω της συμμετοχής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.                          

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκπροσώπησε ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γαλιώτης ο οποίος αναφέρθηκε στην στήριξη της επιστημονικής αριστείας από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς, ενώ υπογράμμισε τη συμμετοχή της ίδιας της Επιστημονικής Κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ιδρύματος.

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας απευθυνόμενος στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα και τη δυναμική που έχει αναπτύξει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ερευνητική δραστηριότητα με ισχυρή συνολική χρηματοδότηση 111.530.000 εκ. ευρώ σε πέντε μόλις προκηρύξεις μέχρι σήμερα. Στην κεντρική του παρουσίαση ο Δρ. Θεόδωρος Παπάζογλου, Επικεφαλής Μονάδας του Τμήματος Υποστήριξης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρουσίασε  τους βασικούς στόχους και τους πυλώνες του νέου προγράμματος «Horizon Europe» αναπτύσσοντας τον εξειδικευμένο ρόλο του ERC σε αυτό.

Επισυνάπτονται:

  • Oι παρουσιάσεις του Δρ. Νεκτάριου Νασίκα, Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του Δρ. Θεόδωρου Παπάζογλου, Επικεφαλής Μονάδας του Τμήματος Υποστήριξης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC και Μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  • Eπιλεγμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ανοικτή και κλειστή συνεδρίαση της Συνάντησης Εργασίας
  • Infographic χρηματοδότησης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Συνημμένα