Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου αναγγελίας συνάντησης εργασίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – European Research Council, Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Ημερομηνία: 25/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση Εργασίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.- ERC

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

 Κτίριο 8

 

Συνάντηση Εργασίας με τίτλο: «Διάλογος Εργασίας για την Έρευνα & την Καινοτομία» μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών του European Research Council (ERC) και του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Κτίριο 8). Με βάση το κοινό όραμα ότι η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης οι δύο φορείς θα συζητήσουν με στόχο την αναζήτηση κοινών πεδίων συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε διαχειριστικές & λειτουργικές διαδικασίες που άπτονται ζητημάτων χρηματοδότησης, αξιολόγησης, διαχείρισης και υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιείται σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του ERC που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τον Ιανουάριο του 2018 (8.1.2018) σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης. Οι εν λόγω συναντήσεις σηματοδοτούν την εκκίνηση του πρώτου κύκλου επαφών του Ιδρύματος με σημαντικούς φορείς του εξωτερικού στο πλαίσιο στρατηγικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

Η συνάντηση εργασίας θα αναπτυχθεί σε δύο μέρη, την ανοικτή και την κλειστή συνεδρίαση. Η τελευταία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των Στελεχών της Υπηρεσίας του ERC και των Στελεχών της Υπηρεσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Στην ανοικτή συνεδρίαση θα απευθύνουν εναρκτήριο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγητής κ. Χρήστος Ζερεφός και εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γαλιώτης. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας θα αναφερθεί στον  κρίσιμο ρόλο και την αποστολή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναφορικά με την αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού της χώρας καθώς και στην παροχή ευκαιριών για την προσέλκυση νέων Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ο Δρ. Θεόδωρος Παπάζογλου, Επικεφαλής Μονάδας του Τμήματος Υποστήριξης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα αναφερθεί στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe». Την εκδήλωση αναμένεται να τιμήσει με την παρουσία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης.

Σημειώνεται ότι το πρώτο μέρος της Συνάντησης Εργασίας (ανοικτή συνεδρίαση) θα είναι ανοικτή για τους δημοσιογράφους.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ_ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΙΔΕΚ ERC_25.6.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ._ERC_27.6.2018