Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης με τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

Ημερομηνία: 19/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες Επιστήμονες
ενδυναμώνοντας την επιστημονική έρευνα στη χώρα.

Περισσότερες από 190 ερευνητικές προτάσεις προχωρούν
στη φάση υλοποίησης.

Οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της δράσης με τίτλο
«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

 

Με κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στη χώρα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες Επιστήμονες απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.  Με συνολικό προϋπολογισμό 34.000.000 ευρώ και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης με τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» με τη συμβολή της ΓΓΕΤ, 192 ερευνητικά έργα Ελλήνων μεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας προχωρούν στη φάση υλοποίησης.

Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν συνολικά 1.671 προτάσεις στα παρακάτω επιστημονικά πεδία με τις Επιστήμες Ζωής και τις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Αναλυτικά, τα επιστημονικά πεδία με τον αντίστοιχο αριθμό των έργων που θα υλοποιηθούν αναφέρονται παρακάτω: Φυσικές Επιστήμες (24), Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες (41), Επιστήμες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήμες (14), Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήμες (29), Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14).

Από τις 192 ερευνητικές προτάσεις που εντάχθηκαν στη δράση, 37 προέρχονται από Έλληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού φθάνοντας σε ποσοστό το 20% του συνόλου, στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Το  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενδυνάμωση και στήριξη της έρευνας προχωρά με σταθερά βήματα στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού απελευθερώνοντας τις εγχώριες δημιουργικές δυνάμεις συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των φορέων προέλευσης των μεταδιδακτόρων του εξωτερικού  συγκαταλέγονται και κορυφαία Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης όπως το MIT (USA), το Oxford University (UK), το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (DK), του Κέιμπριτζ (UK) και το University Paris 6 (FR).

Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αποτελούν σαφείς και απτές αποδείξεις του υψηλού επιπέδου των Ελλήνων ερευνητών, οι οποίοι επισημαίνεται ότι θα είναι οι ίδιοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών τους έργων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται στην πράξη η δημιουργικότητα και η αυτονομία των Ελλήνων επιστημόνων, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για την ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με συνέπεια και συνέχεια το έργο του προγραμματίζοντας την επόμενη δράση του σχετικά με την 2η προκήρυξη ερευνητικών έργων για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών με προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ, η οποία αναμένεται πριν το τέλος του 2018.

Με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης με τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης υπογράμμισε:

«Οι αξιόλογοι μεταδιδάκτορες που με τις υψηλής ποιότητας προτάσεις τους διεκδίκησαν και πέτυχαν την χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα εμπλουτίσουν με νέο αίμα το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Οι περιορισμοί ωστόσο στους διαθέσιμους πόρους δεν επέτρεψαν τη χρηματοδότησή ακόμη περισσότερων αξιόλογων προτάσεων. Μέσα από την δυνατότητα υλοποίησης των ερευνητικών έργων που προσφέρει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανοίγονται για τους νέους ερευνητές προοπτικές δυναμικής επιστημονικής σταδιοδρομίας έχοντας το πλεονέκτημα να είναι οι ίδιοι για πρώτη φορά και επιστημονικοί υπεύθυνοι. Η μεγάλη πρόκληση τώρα θα είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια και στις επόμενες δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.».