Τομείς έρευνας

  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
  • Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα
  • Γεωπονικές Επιστήμες
  • Φυσικές Επιστήμες
  • Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας
  • Επιστήμες Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες