Ερευνητικά Έργα

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ


Αγαθαγγελίδης Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη της λειτουργίας των  αντισωμάτων στη λευχαιμία (Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία) και σε προλευχαιμικές καταστάσεις (Μονοκλωνική Β λεμφοκυττάρωση)»

Το πρόγραμμα CLLon στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών που σχετίζονται με το Β κυτταρικό υποδοχέα (ΒΚΥ), οι οποίες συμβαίνουν κατά τη φυσική εξέλιξη της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) και συνεισφέρουν στην οντογένεση και την πρόοδο της νόσου μέσω της εφαρμογής ανοσογενετικών και λειτουργικών μελετών του…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Αγγελόπουλος Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιτόπιος καθαρισμός εδαφών με κεραυνούς»

Στόχος του έργου είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρικών εκκενώσεων μη θερμικού πλάσματος (ΜΘΠ) σαν μεθόδου προηγμένης οξείδωσης για την αποδοτική, βιώσιμη και οικονομικά συμφέρουσα επιτόπια αποκατάσταση εδαφών που έχουν ρυπανθεί από οργανικούς ρύπους που είναι δύσκολα αποικοδομήσιμοι…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Ακουμιανάκη Αντωνία, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η δυσλειτουργία των φαγοκυττάρων μετά απο σήψη σχετίζεται με την αυηξημλενη εμφάνιση νέων λοιμώξεων»

Το κλινικό σύνδρομο της σήψης εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας, νοσηρότητας και αυξημένου κόστους νοσηλείας παγκοσμίως, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υποστήριξη των βαρέως πασχόντων ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Αλεξάκης Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρήση της διαστημικής τεχνολογίας στην εκτίμηση του ποσοστού εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου»

Η εδαφική διάβρωση είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που απειλεί σοβαρά τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και το περιβάλλον σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ερευνητικό έργο 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου…

Διαβάστε περισσότερα εδώ