Συμβουλευτική Επιτροπή

Αθανασίου Αθηνά: Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών

Βόντας Ιωάννης: Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών

Γούναρης Βασίλειος: Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής, Αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ηλιόπουλος Όθων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής του Harvard Medical School, ΗΠΑ, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Λαγούδας Δημήτριος:  John and Bea Slattery Chair of Aerospace Engineering Director, Texas Institute for Intelligent Materials and Structures

Παπάζογλου Θεόδωρος: Προϊστάμενος Μονάδας Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)

Σπουρδαλάκης Μιχαήλ: Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών

Στούμπος Αθανάσιος: Διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ενέργειας

Ταβερναράκης Νεκτάριος: Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πρόεδρος Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών.

Χαραλαμπίδης Δημήτριος: Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, ΙΗΔΛ, ΙΤΕ, Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυσικών Επιστημών

Χατζηχρηστίδης Νικόλαος: Καθηγητής Χημείας, Σχολής Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering Division), Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) της Σαουδικής Αραβίας, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας