Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Εκδήλωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Συνομιλώντας με την Ιστορία σήμερα», Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
05/02/2020
Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Καταλόγου Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ για την Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια» (Ε.Π.8) Β’ Φάση Αξιολόγησης
25/01/2020
Δελτίο Τύπου: Με 580 προτάσεις ολοκληρώθηκε το στάδιο υποβολής για την 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»
25/01/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Θέματα Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
20/01/2020
Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρήματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ της Επιστημονικής Περιοχής ΕΠ.8 Περιβάλλον και Ενέργεια
17/01/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων για την ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
17/01/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων για τις ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες και Τρόφιμα
17/01/2020
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για την ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια, Β’ Φάση Αξιολόγησης
17/01/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΤΕΕ3)
16/01/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΑΚ2)
15/01/2020