Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ερευνητικά Έργα

Δικαιούχοι της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ


Αγαθαγγελίδης Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «CLLon | Ανοσογενετική και λειτουργική ανάλυση του Β κυτταρικού υποδοχέα στη Μονοκλωνική Β λεμφοκυττάρωση και τη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: προεκτάσεις για την οντογένεση της νόσου»

Το πρόγραμμα CLLon στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών που σχετίζονται με το Β κυτταρικό υποδοχέα (ΒΚΥ), οι οποίες συμβαίνουν κατά τη φυσική εξέλιξη της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) και συνεισφέρουν στην οντογένεση και την πρόοδο της νόσου μέσω της εφαρμογής ανοσογενετικών και λειτουργικών μελετών του…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Αγγελόπουλος Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιτόπια Απορρύπανση Εδαφών με Μη Θερμικό Πλάσμα»

Στόχος του έργου είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρικών εκκενώσεων μη θερμικού πλάσματος (ΜΘΠ) σαν μεθόδου προηγμένης οξείδωσης για την αποδοτική, βιώσιμη και οικονομικά συμφέρουσα επιτόπια αποκατάσταση εδαφών που έχουν ρυπανθεί από οργανικούς ρύπους που είναι δύσκολα αποικοδομήσιμοι…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Ακουμιανάκη Αντωνία, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση των μηχανισμών δυσλειτουργίας του φαγοσώματος στην ανοσοκαταστολή μετά από σήψη: Ο Δρόμος για Εξατομικευμένη Ιατρική στο Σηπτικό Ασθενή»

Το κλινικό σύνδρομο της σήψης εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας, νοσηρότητας και αυξημένου κόστους νοσηλείας παγκοσμίως, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υποστήριξη των βαρέως πασχόντων ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Αλεξάκης Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρήση διαστημικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος 5 (πέντε) διαστάσεων με στόχο την εκτίμηση και μοντελοποίηση της συσχέτισης μεταξύ του δυναμικού φαινομένου της εδαφικής διάβρωσης και των αλλαγών στις χρήσεις γης και στο κλίμα στις υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου»

Η εδαφική διάβρωση είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που απειλεί σοβαρά τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και το περιβάλλον σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ερευνητικό έργο 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Ανδρία Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μαθαίνοντας, διδάσκοντας και μαθαίνοντας να διδάσκουμε την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Έρευνα σε δύο διαφορετικά περιβαλλοντα μάθησης»


Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να μελετήσει τον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (Δεύτερο και Ξένο) και να εντοπίσει καλές πρακτικές διδασκαλίας που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε καθένα από αυτά τα περιβάλλοντα. Δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας/ Ξένης Γλώσσας, αφενός η εξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε διαφορετικές ομάδες μαθητών και αφετέρου η επικέντρωση στην κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση των διδασκόντων είναι θέματα μεγάλης σημασίας για την κοινωνία μας…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Αντωνοπούλου Γεωργία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μικροβιακών ηλεκτροχημικών τεχνολογιών προς την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων »

Το πρόγραμμα META-FUELs φιλοδοξεί να αναπτύξει, να συγκρίνει και να αποτιμήσει τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους για την παραγωγή ενός προηγμένου αερίου καυσίμου (μίγμα μεθανίου εμπλουτισμένο με υδρογόνο – HyMet-), σταθερής ποιότητας, εστιάζοντας κυρίως στο συνδυασμό μικροβιακών Ηλεκτροχημικών Τεχνολογιών (MET) με τις Ζυμωτικές Μικροβιακές Διεργασίες (FMP)…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Αποστολίδου Άννα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας»

Η μελέτη χρησιμοποιεί την πολιτισμική πρακτική της παρένθετης μητρότητας προκειμένου να διερευνήσει πειραματικούς τρόπους ψηφιακής εθνογραφικής γραφής. Το ερευνητικό έργο έχει τρεις άξονες και περιλαμβάνει πρώτον, τη διεξαγωγή εθνογραφικής διερεύνησης της εμπειρίας της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα, με τη χρήση εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας σε επιλεγμένα ζεύγη παρένθετων και κοινωνικών μητέρων…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Αρμπή Μαρίνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Οι πρωτεΐνες της υπεροικογένειας της Geminin στον πολλαπλασιασμό των κεντριολίων , στο σχηματισμό κροσσών και στην παθογένεση »

Η διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας στα κύτταρα εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, και με την διατήρηση του σωστού αριθμού των κεντροσωματίων. Ο διπλασιασμός και η διαίρεση των κεντροσωματίων κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου είναι διαδικασίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την αντιγραφή και τη διαίρεση του γενετικού υλικού στα θυγατρικά κύτταρα Απώλεια των μηχανισμών που ελέγχουν τον σωστό αριθμό είτε των κεντροσωματίων είτε του γενετικού υλικού οδηγούν σε γονιδιωματική αστάθεια…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βελεσιώτης Δημήτριος, Επιστήμονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Φωτοανιχνευτές Χαμηλού Κόστους με βάση τους Νανοσωλήνες Άνθρακα»

Οι Φωτοανιχνευτές είναι συσκευές που μετρούν την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ζώνη γύρω από ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, απορροφώντας φωτόνια του εν λόγω μήκους κύματος και μετατρέποντάς τα σε μια άλλη μετρήσιμη ποσότητα, συνήθως ηλεκτρικό ρεύμα ή θερμοκρασιακή μεταβολή…

Δείτε τον ιστιότοπο : carbonphotodetectors.eu

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Βενέτη Ζωή, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιγενετική ρύθμιση των εντερικών βλαστικών κυττάρων στη Δροσόφιλα»

Σωματικά βλαστικά κύτταρα μπορεί να μετατραπούν σε καρκινικά, λόγω της αλληλεπίδρασης γενετικών, επιγενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση των μηχανισμών της φυσιολογικής ανανέωσης και διαφοροποίησής τους. Ωστόσο παρά τις εκτενείς έρευνες, οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί σε μεγάλο βαθμό Αν και η βιολογία των θηλαστικών εντερικών βλαστικών κυττάρων έχει γνωρίσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η πολυπλοκότητα της πεπτικής οδού βάζει φραγμούς στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων αυτών…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Βεργαδή Ελένη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο ρόλος της ενεργοποίησης των φαγοκυττάρων και της αυτοφαγίας στην νεογνική σήψη»

Η σήψη αποτελεί μια γενικευμένη συστηματική φλεγμονώδη απάντηση του ξενιστή στους παθογόνους μικροοργανισμούς που προσβάλλει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στην νεογνική περίοδο, η επίπτωση φτάνει έως και 10 και η θνητότητα έως και 50 ειδικά στα πρόωρα βρέφη. Ο β αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος ( ή Στρεπτόκοκκος agalactiae είναι θετικός κατά Gram μικροοργανισμός και αποτελεί το συχνότερο αίτιο σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας σε βρέφη μικρότερα των τριών μηνών…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βερυκοκάκης Μιχάλης, Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ρύθμιση της κυτταρικής μοίρας των φυσικών Τ κυττάρων από το ID3 και τα πιθανά γονίδια-στόχους του, LEF1 και BCL6»

Τα ΝΚΤ κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν λιπιδικά αντιγόνα που συμπλέκονται με το αντιγονοπαρουσιαστικό μόριο CD1D, αποτελούν τον πρωτότυπο πληθυσμό φυσικών Τ λεμφοκυττάρων και μοιράζονται τα ίδια αναπτυξιακά μονοπάτια με τα συμβατικά Τ κύτταρα. Ενώ τα λειτουργικά προγράμματα των συμβατικών Τ λεμφοκυττάρων απαιτούν σηματοδότηση μέσω του Τ κυτταρικού υποδοχέα και υποδοχέων κυτοκινών για να ενεργοποιηθούν, αυτά των φυσικών Τ λεμφοκυττάρων προ-καθορίζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους, πριν ακόμα υπάρξει έκθεση σε μη-εαυτό αντιγόνο…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βλάχος Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας: Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»

Ο επιδιωκόμενος στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να επεκτείνει μία πρόσφατη, και πολλά υποσχόμενη, θεωρητική προσέγγιση στην επιλογή προτασιακού συμπληρώματος σε νέους τύπους συμπληρωμάτων, και με αυτό τον τρόπο να αναπτύξει την εν λόγω θεωρητική προσέγγιση στον βέλτιστο δυνατό βαθμό. Η βασική θεωρητική υπόθεση που θα ερευνηθεί είναι το κατά πόσο η επιλογή μίας πρότασης μερικής αγνοίας ως συμπλήρωμα μπορεί να αναλυθεί ως περίπτωση ονοματοποίησης, ή αν όχι, γιατί….

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βόσκος Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η καθημερινή ζωή στις κοινότητες της 5ης και 4ης χιλιετίας π.Χ. στην Κύπρο: Οίκος και οικονομία»

Στην παρούσα μελέτη σχεδιάζεται μία καινοτόμος προσέγγιση υλικού από δημοσιευμένες και αδημοσίευτες αρχαιολογικές θέσεις, η οποία βασίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλλαγής κυρίως μέσω της δράσης εσωτερικών παραγόντων και ενδονησιωτικών διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μία σφαιρική μελέτη επιμέρους πτυχών του πολιτισμικού φαινομένου με έμφαση στην καθημερινή ζωή των κοινωνικών ομάδων της 5 ης και 4 ης χιλιετίας π.Χ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Γεωργίου Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μη διαταρακτική δυναμική των θεωριών βαθμίδας μέσω ολοκληρωσιμότητας και δυικοτήτων θεωριών βαθμίδας / θεωριών βαρύτητας»

Ένα από τα μακροχρόνια προβλήματα στη θεωρητική φυσική είναι εκείνο της ποσοτικής περιγραφής των ισχυρά συζευγμένων θεωριών
βαθμίδας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί νέες ιδέες και μέθοδοι που μας δίνουν μια καλύτερη κατανόηση της δομής των
θεωριών πεδίου. Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την εξερεύνηση των θεωριών βαθμίδας είναι η δυικότητσ AdS / CFT, μία από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις στη σύγχρονη θεωρητική φυσική.

Διαβάστε περισσότερο εδώ

 

 

 


Γιαννακοπούλου Άρτεμις, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με το φαινόμενο του ληθάργου dormancy ) στον οργανισμό Listeria monocytogenes »

Η εφαρμογή πολλαπλών φραγμών στη βιομηχανία τροφίμων στοχεύει στην αναστολή της ανάπτυξης αλλοιώσεων και παθογόνων μικροοργανισμών, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των τελικών προϊόντων. Το βακτήριο Listeria monocytogenes είναι ένα τροφιμογενές παθογόνο που απαντάται συχνά στη φύση και στο περιβάλλον επεξεργασίας τροφίμων και προκαλεί τη λοίμωξη Λιστερίωση Listeriosis με ποσοστό θνησιμότητας 20 30%.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Γιαταγάνας Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Θερμοποίηση του Πλάσματος Κουάρκ Γκλουονίων και μελέτη των Ασταθειών του μέσω της Θεωρίας Δυϊκότητας Πεδίου/Βαρύτητας»

Στη θεωρητική φυσική, η θεωρία χορδών είναι η πιο υποσχόμενη κβαντική θεωρία της βαρύτητας. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι αρκετές κβαντικές θεωρίες πεδίου περιγράφονται με ισοδύναμες μεθόδους χρησιμοποιώντας τις θεωρίες που περιέχουν χορδές. Αυτή η σύνδεση των ισοδύναμων θεωριών έγινε με το πλέον μεθοδικό τρόπο με την διάσημη θεωρία δυϊκότητας πεδίου/βαρύτητας που προτάθηκε από τον θεωρητικό φυσικό Maldacena το 1997 και από τότε έχει μελετηθεί σε εξαιρετικό βάθος …

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Γιώτης Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Aλληλεπιδράσεις μίκρο/μάκρο-κλίμακας σε διεργασίες μεταφοράς σε γεωλογικά πορώδη μέσα: Από ρεαλιστικές τρισδιάστατες πειραματικές μελέτες προς ολοκληρωμένα υπολογιστικά μοντέλα στη κλίμακα του πεδίου»


Η μελέτη διεργασιών μεταφοράς στο υπέδαφος και γενικά σε πορώδη μέσα είναι μία ιδιαίτερα δυναμική περιοχή έρευνας που συνδέεται μεσημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν τη μεταφορά ορμής, μάζας και ενέργειας σε ώριμεςτεχνολογικά εφαρμογές, όπως η Γεωθερμία και η Άντληση Πετρελαίου στο υπέδαφος, αλλά και πολύ σύγχρονες εφαρμογές που συνδέονται μετην Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή, όπως η Γεωλογική Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και η Διαχείρηση των Υδάτινων Πόρων…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Γκάνα Ελένη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου ταχείας ανίχνευσης ιογενών νοσημάτων του χοίρου σε επίπεδο εκμετάλλευσης»

Νοσήματα που αφορούν τα παραγωγικά ζώα μπορεί να έχουν επίδραση στη ζωική παραγωγή, στο εμπόριο ζώντων ζώων, στο κρέας και τα παραπροϊόντα του, αλλά και στην υγεία του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων νοσημάτων, το Σύνδρομο του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού. Συστήματος του Χοίρου, ο κυκλοϊός τύπου 2, ο ιός της γρίπης του χοίρου έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομία του κλάδου της χοιροτροφίας. Την τελευταία δεκαετία, έμφαση έχει δοθεί επίσης σε αναδυόμενα ζωονοσογόνων νοσημάτων που προέρχονται από χοίρους, όπως ο ιός της ηπατίτιδας Ε (HEV) που έχει προσφάτως κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμίως…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Γκιάστας Πέτρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δομικές και Λειτουργικές Μελέτες Νικοτινικών Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης»

Οι νικοτινικοί υποδοχείς ακετυλοχολίνης (nAChRs) ανήκουν στην υπεροικογένεια των πενταμερών διαύλων ιόντων ενεργοποιούμενων μέσω προσδέτη (LGIC). Είναι βασικά μόρια για τη μεσολάβηση της ταχείας νευροδιαβίβασης καθώς και για τη ρύθμιση της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών. Οι nAChRs είναι πρωτεϊνικά μόρια ενσωματωμένα στην κυτταρική μεμβράνη, τα οποία κατά τη δέσμευση της ακετυλοχολίνης ή άλλων αγωνιστών στην εξωκυτταρική τους περιοχή μεταδίδουν αλλοστερικά το σήμα στο εσωτερικό του κυττάρου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Γοντικάκη Ευαγγελία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Mελέτη της ικανότητας αυτοεξυγίανσης της Ανατολικής Μεσογείου από τη διαρροή πετρελαίου σε μεγάλα βάθη»

Η αναζήτηση νέων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου επικεντρώνεται σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη αυξάνοντας τις πιθανότητες μελλοντικών πετρελαιοκηλίδων στη βαθιά θάλασσα. Το πρόσφατο ατύχημα Deepwater Horizon στα 1500 μ βάθος στον Κόλπο του Μεξικού ήταν μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων που εμπεριέχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε ακραία περιβάλλοντα και κατέδειξε τις αδυναμίες των συμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων σε περιπτώσεις ατυχήματος σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί αποθεμάτα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε βαθιές λεκάνες της Ανατολικής Μεσογείου που δύναται να μεταφραστούν σε οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια για τις εμπλεκόμενες χώρες…

Διαβάστε περισσότερο εδώ

 

 

 

 


Γόντικας Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανίχνευση μηχανικά παρασκευασμένων, συμπτωματικών και φυσικών νανοσωματιδίων σε θαλάσσια ύδατα κοντά σε νησιά»

Η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιστήμη των υλικών και πολλές εταιρίες, εκμεταλλευόμενες την νέα τεχνολογία, αναπτύσσουν καινούρια προϊόντα τα οποία ήδη έχουν εισέλθει στην αγορά. Παραδείγματα είναι ορισμένα καλλυντικά, αντιηλιακά, μπογιές, εξαρτήματα αυτοκινήτων, εργαλεία, υφάσματα/ρούχα, παιχνίδια και πολλά άλλα…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Δήμος Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Φθορίζοντα μελάνια, πάστες και νήματα με βάση τις φωτοφωταυγείς νανοτελείες άνθρακα για τεχνολογίες αιχμής και βιοεφαρμογές»

Το ερευνητικό έργο FluoPrints στοχεύει στην ανάπτυξη φθοριζουσών μελανιών, παστών και νημάτων βασιζόμενα σε νανοτελείες άνθρακα για τεχνολογίες αιχμής και βιο-εφαρμογές μέσω διδιάστατης και τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι νανοτελείες άνθρακα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας τα τελευταία χρόνια καθώς είναι βιοσυμβατές αλλά ταυτόχρονα και φωτοφωταυγείς, την ίδια στιγμή που η τρισδιάστατη εκτύπωση θεωρείται και όχι άδικα ως μια τεράστια τεχνολογική ανακάλυψη που θα κυριαρχήσει στις αγορές στο άμεσο μέλλον…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Δήμου Χαραλαμπία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπο– και παραπροϊόντων της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου προς παραγωγή καροτενοειδών, πρωτεϊνών και καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων»

Η ανάπτυξη νέων στρατηγικών βιο- ή φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας με υψηλή διατροφική αξία, είναι ένα πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο για το βιομηχανικό τομέα, όσο και για τους καταναλωτές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από το ευρύ κοινό για την παραγωγή υγιεινών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών συνθετικών χρωστικών…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Ελεφάντη Παρασκευή, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Από τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες στους πρώτους γεωργούς της Ελλάδας»

Η Μεσολιθική περίοδος, αν και σύντομη σε διάρκεια (11.700 έως 8.500 χρόνια από σήμερα), αποτελεί κομβικό στάδιο στη μελέτη της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού καθώς ταυτίζεται με το τέλος του θηρευτικού-τροφοσυλλεκτικού βίου και την αρχή νέων κοινωνικο-οικονομικών δομών, όπως η παρουσία εδραίων πληθυσμών και η εμφάνιση εξημερωμένων φυτών και ζώων, που αποκρυσταλλώνονται πλήρως στην επερχόμενη Νεολιθική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εκτίμηση των επιπτώσεων των βιολογικών εισβολών στα τροφικά πλέγματα του Αιγαίου Πελάγους με χρήση της προσέγγισης ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος»

Ο κύριος στόχος του MODIAS είναι η διερεύνηση των μηχανισμών με τους οποίους η βιολογική εισβολή αλλόχθονων ειδών που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στο Ν. Αιγαίο Πέλαγος επιδρά και επηρεάζεται από τη δομή και τη λειτουργία των τροφικών πλεγμάτων, την αλιεία και την Κλιματική Αλλαγή, με χρήση της προσέγγισης ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος “Ecopath with Ecosim”…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Ζώμπρα Α. Αικατερίνη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διαφώτιση των διαμορφωτικών αλλαγών της περιοχής HNOX της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC) μέσω μελέτης του τρόπου δέσμευσης των διατομικών αερίων»

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση του δομικού τομέα H-NOX της διαλυτής Γουανυλικής Κυκλάσης (δΓΚ), δηλαδή του αισθητήρα του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) που είναι υπεύθυνος για αγγειοδιαστολή και νευροδιαβίβαση στα θηλαστικά. Η δΓΚ αποτελεί τον κύριο, ενδοκυττάριο υποδοχέα του ΝΟ, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και αποτελεί ελκυστικό στόχο για την ανακάλυψη φαρμάκων, καθώς η δΓΚ συμμετέχει σε έναν αυξανόμενο αριθμό φυσιολογικών διεργασιών και ασθενειών….

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 

 


Καλογιάννης Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Nέες Τεχνολογίες Μετατροπής Υπολειμματικής Βιομάζας προς Συμπληρώματα Διατροφής και Χημικά Προϊόντα Υψηλής Αξίας»

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός βιο-διυλιστηρίου μηδενικών αποβλήτων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών κλασμάτωσης βιομάζας σε συνδυασμό με θερμοχημικές και ενζυμικές διεργασίες μετατροπής. Αγροτικά παραπροϊόντα όπως στελέχη αραβόσιτου και βαμβακιού θα κλασματωθούν στα τρία βασικά τους μέρη παράγοντας τρία ξεχωριστά ρεύματα: (1) Στερεή κυτταρινική πούλπα, (2) Υδατικό μίγμα πλούσιο σε μονο- και ολιγο- σάκχαρα ημικυτταρίνης, (3) Αποπολυμερισμένη λιγνίνη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 


Κάλφα Κωνσταντίνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της): Ιστορίες κοινωνικών δυνάμεων, χωρικών πολιτικών και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα, 1929-74»

Το έργο ‘Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της)’ σχεδιάζεται ως τριετής συνεργατική έρευνα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Περιλαμβάνει πρωτότυπη αρχειακή μελέτη και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές διαφορετικών γενιών και επαγγελμάτων. Επωφελείται από τις νέες τεχνολογίες για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και για την ανάπτυξη μιας ανοικτής, δια-δραστικής και προσβάσιμης βάσης δεδομένων. Εγκαθιδρύει συνεργασίες με σημαίνοντες μελετητές προερχόμενους από διαφορετικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και από διαφορετικές χώρες με στόχο να προωθήσει μια διεπιστημονική και συγκριτική θεωρητική και μεθοδολογική ανάλυση σε διεθνές επίπεδο και να οδηγήσει έτσι στην εκλέπτυνση και ανάπτυξη των υφιστάμενων ερευνητικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 


Καραλιόπουλος Μερκούρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δίκτυα, υπηρεσίες και μεταφορές με τη μέθοδο του
πληθοπορισμού: θεωρητικές βάσεις για βιώσιμο διαμοιρασμό»

Αντικείμενο του έργου αποτελούν εφαρμογές και υπηρεσίες που εντάσσονται στην ευρύτερη λογική της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy). Η πορεία της οικονομίας διαμοιρασμού και ο τελικός της ρόλος στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και νομοθετικών διατάξεων που θα αφορούν σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι σχετικές πλατφόρμες υπηρεσιών χρειάζεται να αντιμετωπίσουν θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την κατανομή των κοινών πόρων, την παροχή κινήτρων και των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Το CRESCENDO αντλεί εργαλεία ανάλυσης από τα οικονομικά των δικτύων, την θεωρία ουρών, και την (στοχαστική) βελτιστοποίηση, αλλά και από τη μηχανική μάθηση και την αριθμητική ανάλυση προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Καραπέτσας Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δυναμική εξάπλωσης σε υγρά υποστρώματα με πολύπλοκη ρεολογία»

Το ερευνητικό έργο στοχεύει στη θεμελιώδη κατανόηση της δυναμικής εξάπλωσης υγρών επάνω σε επιφάνειες άλλων υγρών με πολύπλοκη ρεολογική συμπεριφορά, καθώς και γενικότερα σε επιφάνειες μαλακών υλικών. Τέτοια συστήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς βρίσκονται στην καρδιά πολλών εφαρμογών στη βιολογία και την τεχνολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χορήγηση ενός φαρμάκου σε μαλακά υποστρώματα όπως π.χ. σε ένα ιστό ή βλεννογόνο υμένα στους πνεύμονες, όπου συχνά είναι απαραίτητο να επιτύχει κανείς τη βέλτιστη εξάπλωση ενός βιο-προσκολλητικού ή βλεννο-προσκολλητικού υγρού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Κατσοπρινάκης Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ενίσχυση και ανίχνευση χειρομορφίας μέσω βελτίωσης της οπτικής περιστροφής της σε οπτικές κοιλότητες»

Ένα μόριο ή ιόν είναι «χειρόμορφο» όταν δεν μπορεί, γεωμετρικά, να ταυτιστεί με το κατοπτρικό του είδωλο. Αυτή η ασυμμετρία εκδηλώνεται σαν οπτική ενεργότητα, δηλαδή σαν οπτική περιστροφή του επιπέδου πόλωσης του φωτός που διέρχεται από το δείγμα, με τα δύο «εναντιομερή» (κατοπτρικά είδωλα) να προκαλούν αντίθετες στροφές πόλωσης. Η χειρομορφία είναι εξαιρετικά σημαντική στην βιολογία, από τα τερπένια που εκπέμπονται από τα κωνοφόρα δέντρα, μέχρι το DNA των έμβιων οργανισμών, τα σάκχαρα, τις πρωτεΐνες και άλλα δομικά στοιχεία της ζωής, αλλά επιπλέον η χειρομορφία χαρακτηρίζει σημαντικά φαινόμενα σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η ατομική φυσική. Συνεπώς, η μέτρηση της χειρομορφίας είναι σημαντική από την θεμελιώδη έρευνα στην βιολογία, τη χημεία, τη φυσική και την ιατρική, έως τις υψηλής αξίας βιομηχανίες φαρμάκων, χημικών, καλλυντικών και τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κοκκινόπουλος Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση της πλαστικότητας της καρδιακών προγόνων»

Κατά την ανάπτυξη, η γενεαλογία των καρδιομυοκυττάρων είναι βιολογικά προσαρμοσμένη, αποτελούμενη από καρδιακά προγονικά κύτταρα κατανεμημένα σε μία ξεχωριστή αλλά προσωρινή διάταξη1. Στα ποντίκια, κατά την εμβρυική ημέρα 7.5, ο καρδιακός σωλήνας χαρακτηρίζεται ως η αρχική δομή που τελικά θα αποτελέσει την καρδιά. Αποτελείται από δύο ευδιάκριτες ομάδες καρδιακά προγονικά κυττάρων που παράγονται από δύο ανατομικές περιοχές, το πρωτογενές καρδιακό πεδίο (First Heart Field), (γνωστό επίσης ως cardiac crescent) το οποίο θα προκαλέσει την ανάπτυξη της αριστερής κοιλίας και τμημάτων των κόλπων καθώς επίσης και το δευτερογενές καρδιακό πεδίο (Second Heart Field) το οποίο συνεισφέρει προς την δεξιά κοιλία, το σύστημα εκροής και τα λοιπά τμήματα των κόλπων, συμπεριλαμβανομένου του διαφράγματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κούγιας Παναγιώτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης στο μικροβίωμα του λαβυρίνθου της αναερόβιας αποικοδόμησης»

Το ερευνητικό έργο “MicroAD: Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης στο μικροβίωμα του λαβυρίνθου της αναερόβιας αποικοδόμησης” έχει ως στόχο την αποκρυπτογράφηση της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης (η οποία σήμερα αποτελεί ένα «μαύρο κουτί») με χρήση των πιο σύγχρονων μοριακών και αναλυτικών εργαλείων και μαθηματικών μοντέλων. Η αναερόβια αποικοδόμηση είναι μία σύνθετη βιολογική διεργασία κατά την οποία μικροοργανισμοί, απουσία οξυγόνου, αποικοδομούν οργανικές ενώσεις και τελικώς παράγουν βιοαέριο. Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα αερίων (κυρίως μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα) και αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ή μετά από επεξεργασία, καυσίμου μεταφορών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κουκάρας Ν. Εμμανουήλ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Σχεδιάζοντας εύκαμπτα νανοϋλικά με βάση το υποστυλωμένο γραφένιο με ρυθμιζόμενες ηλεκτρονικές ιδιότητες για ηλεκτρονικές διατάξεις (GRAFEL)»

Το όραμα για την πραγματοποίηση αυτού του έργου προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει για τη κατασκευή φτηνών ηλεκτρονικών διατάξεων με μεγάλη επιφάνεια που θα μπορούν να εναποτεθούν ή τυπωθούν σε εύκαμπτα υποστρώματα. Η μεγάλη πρόκληση στο χώρο είναι η υπερπήδηση των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν ημιαγώγιμα ανόργανα και οργανικά υλικά και η αντικατάσταση τους με νέα υλικά που να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των δύο, πιο συγκεκριμένα, ελεγχόμενες ηλεκτρονικές ιδιότητες σε συνδυασμό με μηχανική προσαρμοστικότητα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κυραργύρη Βασιλική, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο ρόλος της μικρογλοίας στην παθολογία και μεταβολή της επιτήρησης του εγκεφάλου κατά την απομυελίνωση»

Η νευροφλεγμονή είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των νευροεκφυλιστικών διαταραχών, από τις κατά βάση αυτοάνοσες όπως η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας μέχρι τις κλασικές νευροεκφυλιστικές όπως η νόσος Alzheimer, και αποτελεί υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο. Η μικρογλοία είναι τα τοπικά ανοσοποιητικά κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που μεσολαβούν την εγγενή νευροφλεγμονή. Η χρόνια ενεργοποίησή τους προάγει την νευροφλεγμονή και επάγει την δευτερογενή αλλοίωση του εγκεφαλικού ιστού. Ωστόσο, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η μικρογλοία επιτελεί εξίσου σημαντικές ρυθμιστικές λειτουργίες στον υγιή εγκέφαλο, και έχει ευεργετικό ρόλο στην αποκατάσταση τοπικών αλλοιώσεων σε περίπτωση ασθενειών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Δρ. Κωλέτση Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τεχνολογίες πληροφορίας για διαδικτυακές γειτονιές: Προεκτάσεις & Εφαρμογές»

Το ερευνητικό έργο G.E.I.T.O.N.I.A. (με αναφορά στην ελληνική λέξη «γειτονιά»), στοχεύει στην ενίσχυση της υπάρχουσας έρευνας για τις έννοιες της γειτονιάς και της κοινότητας, τόσο σε εμπειρικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Προϊόν του έργου αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη ενός μη-εμπορικού, τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης των γειτονιών στην Ελλάδα, που θα προκύψει από τα ευρήματα της διεπιστημονικής έρευνας και με συν-διαμορφωτές τα μέλη της κοινότητας (co-creators). Παράλληλα, πρόκειται να μελετηθεί και να αναλυθεί η επίδραση που έχει αυτή η τεχνολογική εφαρμογή στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών μίας φυσικά προσδιορισμένης κοινότητας και τις προοπτικές ανάδειξης μίας «υβριδικής» γειτονιάς, με συνδυασμό του φυσικού με το δυνητικό περιβάλλον, ιδωμένα υπό το πρίσμα μίας κοινωνιο-ψυχολογικής προσέγγισης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Μπουρογιάννης Γιώργος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως το τέλος της Κλασικής περιόδου: Μια διεπιστημονική προσέγγιση»

 Το ερευνητικό έργο «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως το τέλος της Κλασικής περιόδου: μια διεπιστημονική προσέγγιση» στοχεύει στη μελέτη της κυπριακής παρουσίας και δράσης στη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίοδο μεγάλης οικονομικής ακμής για την αρχαία Κύπρο, μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου, οπότε και καταλύεται ο κατεξοχήν πολιτικός θεσμός της Κύπρου, τα κυπριακά βασίλεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 


Tomasello Ricardo, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Θεωρητική κατανόηση των στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων των ΣΚΥρμιονίων: προς μια τεχνολογία βασισμένη σε σκυρμιόνια»

Στην κοινωνία της πληροφορίας, είναι αναγκαίες οι τεχνολογίες οι οποίες είναι κατάλληλες για την αυξανόμενη ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας, υψηλής πυκνότητας και υψηλής ταχύτητας για την επεξεργασία και αποθήκευση της πληροφορίας. Σε αυτό το ερευνητικό έργο προβλέπουμε ότι τα μαγνητικά σκυρμιόνια, οι μικρότερες δυνατές τοπολογικές διαταραχές της ομοιόμορφης μαγνήτισης, θα είναι θεμελιώδη στοιχεία για αυτής την τεχνολογία. Τα σκυρμιόνια είναι ιδιαίτερα καλοί υποψήφιοι για την μεταφορά πληροφορίας …

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Verret Frederic, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «RNA Σίγηση στα Διάτομα RADIO»

Ο μηχανισμός της RNA σίγησης αποτελεί ένα συντηρημένο μηχανισμό ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στον οποίο κύριο ρόλο διαδραματίζουν τα μικρού μεγέθους μόρια RNA (sRNAs) και οι πρωτεΐνες DCR, AGO and RdRP. Ο μηχανισμός της RNA σίγησης διαδραματίζει σημαντικούς ρόλους στην αύξηση και ανάπτυξη του οργανισμού, στη διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώματος μέσω καταστολής των μεταθετών στοιχείων και των διαγονιδίων, στην άμυνα κατά ιών και στην απόκριση σε αβιοτικές καταπονήσεις. Τα διάτομα είναι μονοκύτταρα μικροφύκη της ευκαρυωτικής υπερομάδας των Chromalveolata και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο θαλάσσιο περιβάλλον και τον κύκλο του άνθρακα με υψηλά υποσχόμενες εφαρμογές στη βιοτεχνολογία…

Διαβάστε περισσότερα εδώ