Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Τίτλος Έργου: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821: «Επικοινωνία και Προώθηση της ΑΝΑβίωσης ΣΤαθμών του Αγώνα με Συστήματα εΙκονικής πραγματικότηταΣ-1821»

Συντονιστής Έργου: Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

 

 

 

 

 


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ: ένα διαδραστικό θεατρικό ντοκιμαντέρ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: Μαριάννα Λαμπίρη

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Έργου: Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης – ΒΥΡΩΝ

Συντονιστής/τρια Έργου: Φοίβος Μυλωνάς

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Έργου: «Εικονογραφήγημα 1821»

Συντονιστής Έργου: Αντώνης Νικολόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Έργου: Θεσμοί και κοινωνία στην επαναστατημένη Ελλάδα: Οι μαρτυρίες των δικαστικών και αστυνομικών αρχείων (1822-1827)

Συντονιστής/τρια Έργου: Βάσω Σειρηνίδου

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Έργου: Επαναστατικά Παλίμψηστα Η εικαστική αναπαράσταση του δικτύου των ιδιαίτερων αστικών τόπων στο χωροχρονικό φάσμα της ελληνικής επανάστασης

Συντονίστρια Έργου: Ευφροσύνη Τσακίρη