Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2019 που συντάσσεται για δεύτερη χρονιά αποσκοπεί να περιγράψει και να τονίσει τον μεταρρυθμιστικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα του Ιδρύματος καθώς και ό.τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να θέσει τους νέους στόχους και προτεραιότητες για το μέλλον.

 

Διαβάστε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019

 


Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018

 

Το παρακάτω Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2018 περιλαμβάνει αφενός την παρουσίαση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναφορικά με το σχήμα διακυβέρνησης, την αποστολή, τους πόρους, τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Ιδρύματος και αφετέρου τον άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με βάση τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις για τα έτη 2017 και 2018 και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Διαβάστε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018

 

Ετήσια Έκθεση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018

 

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018 που περιλαμβάνει:
Α. Έκθεση Πεπραγμένων 2018 
Β. Οικονομικός Απολογισμός 2018