Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Κοινωνικές Επιστήμες

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Κοινωνικές Επιστήμες