Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»: Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC. Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω:

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.