Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
17/05/2019
Δελτίο Τύπου: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τους Υποψηφίους Διδάκτορες και της 1ης Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
10/05/2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων, 1η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
09/05/2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή, 2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων
09/05/2019
ΕΡΤ Αφιέρωμα: Κόντρα στο “Brain Drain” καταξιωμένοι Επιστήμονες επιστρέφουν στην Ελλάδα
25/04/2019
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ εξελίσσεται σε σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης και συγκράτησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία αποτίμησης των δύο πρώτων δράσεών του.
25/04/2019
Καλή Ανάσταση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας
25/04/2019
Απάντηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»
15/04/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
12/04/2019
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, (3η Τροποποίηση)
28/03/2019