Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019
12/06/2019
Δράσεις και Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας (2015 – 2019)
10/06/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
07/06/2019
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Δράσης «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»
05/06/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
17/05/2019
Δελτίο Τύπου: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τους Υποψηφίους Διδάκτορες και της 1ης Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
10/05/2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων, 1η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
09/05/2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή, 2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων
09/05/2019
ΕΡΤ Αφιέρωμα: Κόντρα στο “Brain Drain” καταξιωμένοι Επιστήμονες επιστρέφουν στην Ελλάδα
25/04/2019
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ εξελίσσεται σε σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης και συγκράτησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία αποτίμησης των δύο πρώτων δράσεών του.
25/04/2019