Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Καταλόγου Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ για την Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια» (Ε.Π.8) Β’ Φάση Αξιολόγησης
25/01/2020
Δελτίο Τύπου: Με 580 προτάσεις ολοκληρώθηκε το στάδιο υποβολής για την 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»
25/01/2020
Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρήματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ της Επιστημονικής Περιοχής ΕΠ.8 Περιβάλλον και Ενέργεια
17/01/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων για την ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
17/01/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων για τις ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες και Τρόφιμα
17/01/2020
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για την ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια, Β’ Φάση Αξιολόγησης
17/01/2020
Δελτίο Τύπου: Υψηλά ποσοστά απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2019
13/01/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της με Α.Π. 20400/20.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
23/12/2019
Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
20/12/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
20/12/2019