Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC. Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Έναρξη Υποβολών:
23/09/2019
Λήξη Υποβολών:
14/10/2019
Προϋπολογισμός:
10,000,000.00 €

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης για τη χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά από το ERC αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

www.snf.org

 


Ανακοινώσεις

Νέο! Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Έναρξη Υποβολών Ερευνητικών Προτάσεων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας).

H υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου με τίτλο: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμαχούν για τη στήριξη της Έρευνας στην Ελλάδα, 23/9/2019

 

Συνημμένα