Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC. Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Έναρξη Υποβολών:
23/09/2019
Λήξη Υποβολών:
14/10/2019
Προϋπολογισμός:
10,000,000.00 €

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης για τη χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά από το ERC αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

www.snf.org

 


Αποτελέσματα

Νέο! Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC»

 


Ανακοινώσεις

 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Έναρξη Υποβολών Ερευνητικών Προτάσεων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας).

H υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου με τίτλο: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμαχούν για τη στήριξη της Έρευνας στην Ελλάδα, 23/9/2019

 

Συνημμένα