Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανθρώπινοι Πόροι

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη κατάρτιση και πίστη στο όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Στόχος είναι η ολοκλήρωση της στελέχωσης του Ιδρύματος και η συνεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ