Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)