Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου