Ανοικτός Διάλογος με θέμα: “Το μέλλον είναι εδώ: Από το brain drain στο brain gain”, Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, Αίθουσα Βιβλιοθήκης του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

Ημερομηνία: 28/03/2019

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κ. Ξενοφώντα Βερύκιο


“Η επιστημονική κοινότητα και ιδίως οι νέοι άνθρωποι που την απαρτίζουν είναι το μέλλον της χώρας και σ΄αυτό το μέλλον πρέπει όλοι μας να επενδύσουμε χωρίς ναι μεν αλλά αλλά με σιγουριά και αυτοπεποίθηση”

Πρωθυπουργός Αλέξης Τρίπρας, Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, Βιβλιοθήκη του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
  • Δείτε εδώ τον διάλογο του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με τους δικαιούχους της 1ης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μεταδιδάκτορες, 19 Μαρτίου 2019: https://www.youtube.com/watch?v=fRXEMT0t79w